Go to content Go to navigation Go to search

Mednarodna družba za prou?evanje Jadrana v srednjem veku · 7 settembre 2006, 00:03 by SISAEM

SISAEM, Società Internazionale per lo Studio dell’Adriatico nell’Età Medievale (mednarodna družba za prou?evanje Jadrana v srednjem veku) s sedežem v Rimu deluje z namenom dviganja in razširjanja splošne zgodovinske kulture, vednosti o zgodovini jadranskega obmo?ja od anti?ne dobe do današnjih dni, predvsem pa promoviranja študij o Jadranu v srednjeveškem in renesan?nem obdobju (V-XVI stoletje) v najširšem smislu in njihovo ovrednotenje v znanstvenem, izobraževalnem in javnem okolju.
Promocijski odbor SISAEM-a, aktiven od oktobra 2005, je bil ustanovljen pod okriljem Medioevo Italiano Project-a (kulturno društvo, ki se je odlikovalo z vrednotenjem zgodovinskih poznanj tudi z uporabo novih tehnologij), je bil pokrovitelj številnih dogodkov velike kulturne in družbene vrednosti, namenjenih širjenju zgodovine in kulture vzhodne obale Jadranskega morja. Še posebej se lahko postavi s sre?anji, namenjenimi vrednotenju zgodovine Julijske krajine in Dalmacije.
Septembra leta 2006 je odbor zaklju?il svoje delo in prepustil vsa pooblastila prvemu upravnemu svetu SISAEM-a. Predsednica je doktorica Roberta Fidanzia.
SISAEM se lahko postavlja s pomembnimi kompetencami, ki so si jih njeni ustanovitveni družbeniki pridobili na kulturnem in izobraževalnem podro?ju. V njej so udeleženi in sodelujejo številni strokovnjaki iz Italije in iz razli?nih evropskih držav. Med njenimi kratkoro?nimi cilji je širitev svoje dejavnosti in sodelovanje s strokovnjaki z drugih kontinentov.
Med delovnimi pobudami: zbirka študij “Medioevo Adriatico” (Jadranski srednji vek), šolam namenjen izobraževalni projekt, spletna stran, e-poštni seznam.
V programu je “Dizionario Biografico degli Adriatici” (biografski slovar) in številne pobude visoke kulturne in znanstvene vrednosti. Kdorkoli se prepozna v ciljih SISAEM-a, lahko poda vlogo za vpis s izpolnitvijo posebnega obrazca.