Go to content Go to navigation Go to search

Me?unarodno društvo za prou?avanje povijesti jadranske regije u srednjovjekovnom razdoblju · 6 settembre 2006, 19:00 by SISAEM

SISAEM je me?unarodno društvo za prou?avanje povijesti jadranske regije u srednjovjekovnom razdoblju sa sjedištem u Rimu. Cilj društva je proširiti i podignuti op?enito razinu poznavanja povijesti jadranske regije od antike do današnjih dana, a naro?ito promicanje istraživanja srednjovjekovnog i renesansnog (V-XVI st.) Jadrana u najširem smislu te njihovo vrednovanje na znanstvenom, edukativnom i civilnom polju.
Odbor za promociju SISAEM-a, aktivan od listopada 2005, utemeljen u sklopu Medioevo Italiano Project (kulturne udruge koja se istaknula u vrednovanju poznavanja povijesti tako?er i kroz primjenu novih tehnologija), bio je pokrovitelj brojnih doga?aja velike društvene i kulturne važnosti, koji su promicali povijest i kulturu isto?nog Jadrana. Odbor se posebno posvetio susretima na kojima se vrednovala julijsko-dalmatinska povijest.
U rujnu 2006 odbor je završio sa radom i prepustio svoje ovlasti Upravnom vije?u SISAEM-a, predsjedniku i doktorici Roberta Fidanzia.
SISAEM se ponosi ugledom na kulturnom i razvojnom polju kojeg je stekao od vremena svojih osniva?a te uživa suradnju i sudjelovanje brojnih talijanskih istraživa?a, kao i istraživa?a iz ostalih europskih država. Me?u primarnim ciljevima je proširenje aktivnosti i suradnja sa znanstvenicima sa drugih kontinenata.
Me?u izvršnim inicijativama su: niz istraživanja “Medioevo Adriatico”; edukativni projekt namijenjen školama; web stranica; mailing lista. U planu je i “Dizionario Biografico degli Adriatici” (Biografski Rje?nik) te brojne inicijative velike kulturološke i znanstvene vrijednosti.
Svatko tko se prepoznaje u ciljevima SISAEM-a može podnijeti zahtjev za upisom ispunivši priloženi formular.

| »